specifikationer

 

Med Specifikationer og Specifikationsgrupper kan du opbygge et biblotek af specifikationer som du kan anvende på dine produkter i webshoppen.

Specifikationer kan fx være mål, vægt ydelse og lign, som din webshop kunde kan have glæde af i sammenligningen. Det er klogt at gennemtænke dette inden du opretter grupper og specifikationer.

Grupper: Her opretter du de grupper som kan være relevant for dine vare, sælger du fx "kasser" så kunne en relevant gruppe fx være "Mål". En anden relevant gruppe kunne være "Materiale". Se grupper som en kolonneoverskrift i et regneark.

Specifikationer: Her opretter du de specifikationer som er relevante for dine vare. Fortsætter vi tanken fra før, så er "Højde" "Bredde" "Dybde" relevant for gruppen Mål, disse skal naturligvis så tilknyttes til denne gruppe. "Side" "Bund" "Top" kunne være relevant for Materiale, disse skal naturligvis så tilknyttes denne gruppe. Se specifikationerne som en rækkeoverskrift i et regneark.

På din produkter kan du nu indsætte dine specifikationer, og angive en værdi for disse. Fx kan du indsætte Højde, og angive 250 mm, indsæt Bredde og angiv 400 mm, osv. På din vare vil dette nu fremgå under specifikationer og dine indtastninger vil være ordnet efter dine grupper (overskrift) dine specifikationer (række) og din indtastede værdi (i en celle i din kolonne / række).