Rapporter

 

Under dette punkt kan du lave forskellige rapporter over salg og aktivitet i din eShop+ webshop.

Rapporterne genereres på baggrund af de data som der er i din database. Nogle rapporter, fx rapporten vist, opsamler data automatisk. Du kan nulstille disse rapporter hvis du ønsker at monitorere en særlig aktivitet i en særlig periode.