produkter-generelt

 

Fanebladet Links er det sted, hvor du udvælger hvor i webshopen din vare skal vises:

Fabrikant: Her vælger du blandt de oprettede Fabrikanter, hvor din vare skal vises. Fabrikanter vises på webshoppens forside under "Ekstra", hvis de oprettes i "Katalog -> Fabrikanter". Begynd at skrive navnet på Fabrikanten i feltet, systemet henter nu de match der er, vælg på listen.

Butikker: Sæt hak ud for de butikker, der skal sælge denne vare. Klik i "Standard", hvis der kun er en butik i administrationssystemet.

Kategorier: Begynd at skrive navnet på den kategori som du vil tilknytte varen til. Systemet henter nu de match som der er. Vælg din kategori på listen. Gentag hvis du vil tilknytte varen til andre kategorier også.

Filter: Vælg det eller de filtre, som varen skal sorteres efter, hvis ellers Filter-modulet er aktiveret. Se "Filter" for yderligere information.

Mærkater: Vælg eventuelt et mærkat som skal sættes på varen. Begynd at skrive navnet på mærkatet. Systemet henter nu de match der er, vælg på listen.

Downloads: Sælger du programmer eller andet, der skal downloades af kunderne, skal du her vælge, den fil, der skal indgå i købet. Begynd at skrive navnet på Downloads. Systemet henter nu de match der er, vælg på listen.

Relaterede varer: I feltet skriver du navnet på den eller de varer, der skal stå som relaterede til den nye vare på varesiden. Systemet giver dig de tilgængelige muligheder i en drop-down-menu, og du vælger så dem, det drejer sig om. Sæt flueben i den lille checkboks, hvis varen skal "tilbage relatere sig".