kategorier-data

 

På fanebladet Data indatster man følgende data:

Hovedkategori: Kategorier er struktureret i en hierakisk orden, hvor hovedkategorien altid ligger øverst. Du kan oprette en kategori under en hovedkategori, en såkaldt underkategori. Kategorier bliver på kategorioversigten vist som "Hovedkategori 0g Underkategori". Vælger man ikke at udfylde feltet, bliver den nye kategori automatisk til en hovedkategori.

Filter: Kortlæg alle forhåndsoprettede filtre til en kategori. Se Filter omkring hvordan filtre bruges. Begynd at skrive Navnet på det filter som du vil tilknytte til kategorien. Systemet henter nu de match der er, vælg på listen.

Butikker: Hvis du kører mere end en butik med systemet, skal du sætte hak i feltet for de butikker, hvor du ønsker, at den givne kategori skal bruges. Er der kun en butik i brug, skal der sættes hak ud for "Standard". Se "Oprettelse af en flerbutiksopsæting" omkring hvordan du gør opretter en flerbutikløsning.

Lås kategori til brugergruppe(r): Du har mulighed for at låse din kategori til en, eller flere brugergrupper. Gør du det, vil kategorien kun vises til kunder som tilhøre disse grupper, og kun hvis de er logget ind.

Billede: Vælg eventuelt et billede til din kategori.

Navigation: Sæt flueben hvis denne kategori skal medtages i webshoppens Navigation.

Kolonner: Dette tal styrer, hvor mange kolonner underkategorier vises i.

Sortering: Her bestemmes kategoriens placering i menuen. Sorteringsorden 1 ligger over sorteringsorden 2, 3, osv.

Status: Ved at vælge "Aktiveret" gøres kategorien offentligt tilgængelig på webshoppens forside. Vælges "Deaktiveret", skjules kategorien på webshoppens forside, men er stadig tilgængelig for ændringer fra administrationssiden.