Virksomheder er ikke ens.. Vi har lavet e-handels løsning til mange forskellige brancher, med forskellige behov.. Vi kan også lave det til din virksomhed !

Med hundredevis af webshops online har vi samlet omfattende erfaring i "salg på Internettet". Denne erfaring har vi bygget ind i vores standardprodukt, men det er ikke altid nok.

Her viser vi et par kundecases fra virksomheder som har forskellige behov, og som alle har eShop+ som udgangspunkt for deres salg på Internettet. I hvert enkelt tilfælde har vi tilpasset eller udvidet systemet, så det passer til det salg og de processer der er hos den enkelte kunde.


Moca Clothing - eShop+ webshop

MocA Clothing

Op i mod 120.000 ordrebehandlinger årligt, stiller høje krav til webshopsystemet.

Vores løsning til MocA Clothing A/S har forlængst passeret "standard webshop" niveauet. Med kundetilpassede tilretninger har vi bygget en komplet platform, hvorfra alle salgsrettede aktiviteter styres.

Vi har lavet integrationer til andre systemer, så som forsendelse og betalingssystemer, og vi har etableret automatik således at vores kunde kan massebehandle sine mange ordre.

Link:  Se mocaclothing.dk


RAAGO - eShop+ webshop

RÅGO

RÅGO sælger grøntsager på abonnement.

Vi har implementeret egen grafisk profil, samt udviklet følgende: Abonnementsrutine til genering af salgsordre, Håndtering af gentagende betalinger (abonementsbetalinger), mulighed for abonnements ændringer og midlertidige pause.

Yderligere har vi bygget funktioner til at styre logistik i form af pakkelister, køresedler og indkøbsforslag til kommende leverencer.

Link:  Se raago.no


Blink Denmark - eShop+ webshop

Blink Nordic

Blink Nordic sælger kosmetik både Danmark og Sverige i en kombineret B2B og B2C eShop+ løsning.

Vi har udviklet en integration til ekstern logistikpartner, som står for lagerhold og levering.

Vi har etableret forskellige automatikker i forbindelse med ordrebehandlingen, som igen er styret efter hvilken type kunde der har afgivet bestillingen.

Til hjælp for administration, og som oplæg til købsbeslutning, har vi bygget et indkøbsværktøj, som viser shopejeren hvilke produkter der er solgt, sammenholdt med aktuel lagerbeholdning mv.

Link:  Se blinknordic.com


Nordic Hangers - eShop+ webshop

Instore Agency

B2C og B2B i en og samme løsning, og vi er gået længere..

For Instore Agency, har vi lavet faciliteter som gør dem i stand til at lave "Shop in Shop"

For udvalgte kunder kan der opsættes en handelsplatform, der er afgrænset til de produkter som er under aftale hos den enkelte kunde, med de tilhørende betingelser i form af pris, forsendelse, betaling, og leveringssted.

Kort sagt, har vi udvidet med det perfekte B2B salgsværktøj som kan opsættes med de betingelser der er gældende for den enkelte kunde.

Link:  Se instoreagencyshop.dk