Opsætning af Adresse / telefon

Opsætning af Adresse / telefon

Når den webshop bliver leveret er den oprettet med det navn samt adresse og telefon nr. som I er oprettet som kunde hos os med.

Hvis der ønskes ændringer på adresse eller telefon nr. på webshoppen er her en lille vejledning hvor det skal gøres. 

Ændring af adresse / telefon

eShop+ Udgivet af eShop+